Veilige toegang tot persoonlijke dossier voor nierpatiënten

Tim Garstman MedMij, Regionale samenwerking, VIPP

Diasoft en de Zorgnetwerk coöperatie HINQ gaan de krachten bundelen om het Elektronische Dialyse Patiënten Dossier Diamant landelijk te kunnen aansluiten aan Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO). In de afgelopen maanden is het belang voor het eenvoudig kunnen delen van een geïntegreerd patiënten dossier voor kwetsbare groepen, zoals nierpatiënten, duidelijk geworden. Diasoft en HINQ willen nu samen de
beschikbaarheid van de relevante medische informatie voor nierpatiënten versnellen.

De samenwerking start op bescheiden schaal begonnen met een uitrol bij één dialyse afdeling. Verwacht wordt dat andere dialyseafdelingen en zelfstandige behandelcentra vanaf september dit jaar kunnen aansluiten op dit nieuwe landelijke uitwisselplatform.

Paul van der Boog (internist-nefroloog LUMC): We willen al onze patiënten optimale regie geven over hun behandeling. ‘Juiste zorg, Juiste informatie, Juiste plek’ is hierbij een grote uitdaging. Dialysebehandeling, of die nu thuis of in het ziekenhuis plaatsvindt, het betreft een zware en intensieve behandeling. Juist bij deze groep van patiënten is optimale gegevensuitwisseling van cruciaal belang.

HINQ heeft zich recent gekwalificeerd als Dienst Verlener Zorg Aanbieder (DVZA binnen het MedMij stelsel) en richt zich nu als eerste op de uitwisseling van medische data voor dialysepatiënten. Ook ziekenhuizen,
huisartsen en laboratoria kunnen aansluiten op de DVZA HINQ, waardoor over en weer de uitwisseling van medische data (zorgbouwstenen binnen MedMij stelsel) een feit is en voldaan kan worden aan o.a. VIPP5
doelstellingen.

In de samenwerking richt zich allereerst op de ontsluiting van Diamant aan bestaande Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s). Daarna wordt de functionaliteit uitgebreid met de uitwisseling van de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), PDF-A (documenten) en het kunnen importeren en exporteren van vragenlijsten.

Jan van den Berge (CEO Diasoft): Wij zijn bijzonder blij dat wij- dankzij de voortrekkersrol, die de zelfstandige dialysecentra in Nederland hierin nemen, voorloper zijn geworden in de uitwisseling van medische data. Dialysepatiënten zijn een goed voorbeeld van patiënten, die netwerkzorg nodig hebben en waarbij een integraal patiëntendossier belangrijk is voor de samenwerkende professionals rond de patiënt.

Over Diasoft en HINQ
Diasoft is fabrikant van het Nictiz/XIS gekwalificeerd Dialyse EPD Diamant. Diamant biedt een als medisch hulpmiddel gecertificeerde oplossing voor het optimaliseren van de zorg rondom dialysepatiënten.

HINQ is de digitale zorgnetwerk coöperatie, zonder winstdoelstelling, die de uitwisseling van gegevens binnen het Medmij stelsel wil versnellen en zorginnovaties mogelijk wil maken om zo te kunnen excelleren in netwerkzorg en Juiste Zorg Op de Juiste Plek. De leden van HINQ krijgen toegang tot de Zorgnetwerk Omgeving waarbinnen de zorg rondom patiënten gecoördineerd kan worden.