Reguliere zorg

In de anderhalve meter economie

Reguliere zorg

In de anderhalve meter economie
De doorstart van de reguliere zorg vraagt om een herinrichting van de zorg binnen uw instelling. Welke zorg dient snel opgestart te worden? Waar is Zorg op Afstand mogelijk en voor welke zorg is coördinatie in de regio noodzakelijk?

Lessen uit de COVID crisis

Slimme & effectieve zorg

Niet alle reguliere zorg hoeft weer opgestart te worden. Een deel van de reguliere zorg bleek niet nodig, nauwelijks effectief of kan op een andere manier opgestart worden met minder belasting van het ziekenhuis, huisarts of GGZ.

Digitaal is het nieuwe normaal

Meer digitale zorg op afstand met inzet van video en telefonische consulten voor reguliere (chronische) zorg is niet meer weg te denken. Goede en veilige digitale gegevensuitwisseling is noodzakelijk bij de overdracht van patiënten en voor ondersteuning digitale patiëntreis.

Regionale afstemming

Versterk bestaande samenwerkingsinitiatieven voor toegankelijkheid en betaalbaarheid van reguliere zorg. Regelmatig evalueren wat werkt en niet en welke barrières (organisatorisch, juridisch en financieel) weggenomen dienen te worden.

Waar kunnen wij helpen?

HINQ, de digitale zorgnetwerk coöperatie, wil een directe bijdrage leveren, die u kan helpen bij de doorstart van de reguliere zorg. Wij richten ons daarbij op de volgende onderwerpen:

Image

Actief betrokken patiënt

Patiënt actief bij de behandeling betrekken met de juiste toestemming voor delen integraal gezondheidsdossier, dat meereist met de patiënt
Image

Zorg op Afstand waar mogelijk

Volledig geïntegreerd in de eigen EPD, locatie onafhankelijk, regio overstijgend met mogelijkheid integratie van 7* 24 call center voor zorg triage
Image

Regionale zorgcoördinatie

Eén samenhangende omgeving voor regionale samenwerking, waarin juridische, financiële en organisatorische barrières worden beperkt.

Abonnementen HINQ

Als lid van HINQ krijgt u toegang tot de Zorgnetwerk Omgeving en kunt u kiezen uit de volgende opties:

Basispakket

Pluspakket

Beeldbellen

U krijgt toegang tot het ZNO basispakket. Hiermee kunt u:


In een beveiligde omgeving communiceren met uw zorgnetwerk

Toegang krijgen tot het gezondheidsdossier van cliënten

Behandelrelaties aangaan met cliënten

Het basispakket wordt aangevuld met vele digitale zorgprogramma’s, zoals:


Het monitoren van lichaamswaarden en activiteit

Keuze uit verschillende leefstijl- en zorgprogramma's

Vragenlijsten en educatie-modules

Onbeperkt beeldbellen met cliënten en zorgverleners met WeSeeDo


Direct bellen vanuit behandel dashboard van patiënt

Afspraken maken en beheren

Extra functies zoals een collega toevoegen, doorverbinden, chatten en documenten delen

€5/mnd

Per zorgprofessional


€30/mnd

Per zorgprofessionalMeer over zorgprogramma's

€15/mnd

Per zorgprofessional


Meer over beeldbellen

Beeldbellen

Onbeperkt beeldbellen met cliënten en zorgverleners met WeSeeDo


Direct bellen vanuit behandel dashboard van patiënt

Afspraken maken en beheren

Extra functies zoals een collega toevoegen, doorverbinden, chatten en documenten delen

€15/mnd

Per zorgprofessional


Meer over beeldbellen

Abonnementen HINQ

Als lid van HINQ krijgt u toegang tot de Zorgnetwerk Omgeving en kunt u kiezen uit de volgende opties:

Basispakket


U wordt lid van HINQ en krijgt toegang tot het ZNO basispakket. Hiermee kunt u:


In een beveiligde omgeving communiceren met uw zorgnetwerk

Toegang krijgen tot het gezondheidsdossier van cliënten

Behandelrelaties aangaan met cliënten


€5/mnd

Per zorgprofessional


Inclusief HINQ lidmaatschap


Pluspakket


Het basispakket wordt aangevuld met vele digitale zorgprogramma’s, zoals:


Het monitoren van lichaamswaarden en activiteit

Keuze uit verschillende leefstijl- en zorgprogramma's

Vragenlijsten en educatie-modules


€30/mnd

Per zorgprofessional


Inclusief HINQ lidmaatschap


Meer over zorgprogramma's

Beeldbellen

Onbeperkt beeldbellen met cliënten en zorgverleners met WeSeeDo


Direct bellen vanuit behandel dashboard van patiënt

Afspraken maken en beheren

Extra functies zoals een collega toevoegen, doorverbinden, chatten en documenten delen

Beeldbellen


Onbeperkt beeldbellen met cliënten en zorgverleners met WeSeeDo


Direct bellen vanuit behandel dashboard van patiënt

Afspraken maken en beheren

Extra functies zoals een collega toevoegen, doorverbinden, chatten en documenten delen


€15/mnd

Per zorgprofessional


Meer over beeldbellen

Zorgprogramma's


Zorgprofessionals kunnen in de ZNO patiënten uitnodigen met gepersonifieerde zorgprogramma’s om efficiënte zorgverlening op afstand en binnen een netwerk van zorgprofessionals mogelijk te maken. Een paar voorbeelden:

Image

Chronische patiënten

Deze patiënten hebben veel contactmomenten met diverse professionals, bijvoorbeeld voor metingen en checks. De patiënt wordt actief bij de behandeling betrokken met thuismetingen en een zorgprogramma, dat de gewenste patiënt reis ondersteunt.
Image

Zorg op Afstand

Zorg op Afstand is niet meer weg te denken bij de reguliere zorg aan uw patiënten. Alle relevante functies zijn beschikbaar, zoals beeldbellen, een chat met uw patiënt of een andere zorgprofessional en de mogelijkheid voor een eConsult.
Image

Ruisloze Ouderenzorg

Kwetsbare ouderen worden veelal door verschillende zorgprofessionals begeleidt, met een belangrijke rol van de mantelzorger. Doel van het programma is om onverwachte bezoeken aan de SEH van het ziekenhuis te voorkomen.

Betere zorg voor uw patiënt door effectieve zorgcoördinatie

Start mijn ZNO

Betere zorg voor uw patiënt door effectieve zorgcoördinatie

Start mijn ZNO