Doorstarten reguliere zorg

In de anderhalve meter economie

Doorstarten reguliere zorg

In de anderhalve meter economie
De doorstart van de reguliere zorg vraagt om een herinrichting van de zorg binnen uw instelling. Welke zorg dient snel opgestart te worden? Waar is Zorg op Afstand mogelijk en voor welke zorg is coördinatie in de regio noodzakelijk?

Lessen uit de COVID crisis

Slimme & effectieve zorg

Niet alle reguliere zorg hoeft weer opgestart te worden. Een deel van de reguliere zorg bleek niet nodig, nauwelijks effectief of kan op een andere manier opgestart worden met minder belasting van het ziekenhuis, huisarts of GGZ.

Digitaal is het nieuwe normaal

Meer digitale zorg op afstand met inzet van video en telefonische consulten voor reguliere (chronische) zorg is niet meer weg te denken. Goede en veilige digitale gegevensuitwisseling is noodzakelijk bij de overdracht van patiënten en voor ondersteuning digitale patiëntreis.

Regionale afstemming

Versterk bestaande samenwerkingsinitiatieven voor toegankelijkheid en betaalbaarheid van reguliere zorg. Regelmatig evalueren wat werkt en niet en welke barrières (organisatorisch, juridisch en financieel) weggenomen dienen te worden.

Waar kunnen wij helpen?

HINQ, de digitale zorgnetwerk coöperatie, wil een directe bijdrage leveren, die u kan helpen bij de doorstart van de reguliere zorg. Wij richten ons daarbij op de volgende onderwerpen:

Image

Actief betrokken patiënt

Patiënt actief bij de behandeling betrekken met de juiste toestemming voor delen integraal gezondheidsdossier, dat meereist met de patiënt
Image

Zorg op Afstand waar mogelijk

Volledig geïntegreerd in de eigen EPD, locatie onafhankelijk, regio overstijgend met mogelijkheid integratie van 7* 24 call center voor zorg triage
Image

Regionale zorgcoördinatie

Eén samenhangende omgeving voor regionale samenwerking, waarin juridische, financiële en organisatorische barrières worden beperkt.

Nu kosteloos aan de slag!

De Zorgnetwerk Omgeving (ZNO) biedt u de noodzakelijke functies om de reguliere zorg op te starten. U kunt daarbij kiezen uit de volgende modules:

Basis


Gebruik van de ZNO met onbeperkt aantal online behandelrelaties en inzicht in het gezondheidsdossier van uw patiënt.

Plus


Basis module + Zorg op Afstand functies voor chat, eConsults, thuis monitoren en beeldbellen met relevante zorgprogramma’s.

Op maat


Plus module + zorgprogramma’s op maat voor het inrichten van de patiëntreizen, persoonlijke dashboards en uitkomstmetingen.

Nu kosteloos aan de slag!

De Zorgnetwerk Omgeving (ZNO) biedt u de noodzakelijke functies om de reguliere zorg met het sociale en professionele netwerk van uw patiënt in een veilige omgeving te helpen opstarten. 


Basis


Gebruik van de ZNO met onbeperkt aantal online behandelrelaties en inzicht in het gezondheidsdossier van uw patiënt.

Plus


Basis module + Zorg op Afstand functies voor chat, eConsults, thuis monitoren en beeldbellen met relevante zorgprogramma’s.

Op maat


Plus module + zorgprogramma’s op maat voor het inrichten van de patiëntreizen, persoonlijke dashboards en uitkomstmetingen.

Zorgprogramma's


Zorgprofessionals kunnen in de ZNO patiënten uitnodigen met gepersonifieerde zorgprogramma’s om efficiënte zorgverlening op afstand en binnen een netwerk van zorgprofessionals mogelijk te maken. Een paar voorbeelden:

Image

Chronische patiënten

Deze patiënten hebben veel contactmomenten met diverse professionals, bijvoorbeeld voor metingen en checks. De patiënt wordt actief bij de behandeling betrokken met thuismetingen en een zorgprogramma, dat de gewenste patiënt reis ondersteunt.
Image

Zorg op Afstand

Zorg op Afstand is niet meer weg te denken bij de reguliere zorg aan uw patiënten. Alle relevante functies zijn beschikbaar, zoals beeldbellen, een chat met uw patiënt of een andere zorgprofessional en de mogelijkheid voor een eConsult.
Image

Ruisloze Ouderenzorg

Kwetsbare ouderen worden veelal door verschillende zorgprofessionals begeleidt, met een belangrijke rol van de mantelzorger. Doel van het programma is om onverwachte bezoeken aan de SEH van het ziekenhuis te voorkomen.

Begin met de doorstart van reguliere zorg

Start mijn ZNO

Begin met de doorstart van reguliere zorg

Start mijn ZNO