DVZA: Online inzage in het dossier

Met HINQ als Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) kan uw zorginstelling gegevens delen met de PGO van uw patiënten. Interesse om online inzage bij uw zorginstelling mogelijk te maken?

Activeer de DVZA voor uw zorginstelling

HINQ verzorgt de DVZA voor verschillende zorginstellingen. Staat uw zorginstelling hier tussen? Klik deze dan aan voor meer informatie over hoe u de DVZA kunt activeren.

Live

OPEN programma

Informatiesysteem:
Medicom

Leverancier:
PharmaPartners

Gegevensdienst:
Gegevensdienst 28 Verzamelen Huisartsgegevens
Gegevensdienst 33 Verzamelen Documenten
Gegevensdienst 47 Verzamelen Afspraken

Live

VIPP GGZ

Informatiesysteem:
Epos

Leverancier:
Zilos

Gegevensdienst:
Gegevensdienst 32 Basisgegevens GGZ
Gegevensdienst 51 Verzamelen documenten

Live

VIPP InZicht

Informatiesystemen:
PinkRoccade
SDB

Leverancier:
PharmaPartners
SDB Groep

Gegevensdienst:
Gegevensdienst 61 Verzamelen Basisgegevens Langdurige Zorg

In ontwikkeling

VIPP InZicht

Informatiesystemen:
ONS
PUUR
Ysis
Adapcare

Leveranciers:
Nedap Healthcare
Ecare
Gerimedica
Adapcare

Gegevensdienst:
Gegevensdienst 61 Verzamelen Basisgegevens Langdurige Zorg

Staat uw zorginstelling hier nog niet tussen?

We werken continu aan het uitbreiden van de mogelijkheden van deze dienst. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Zo werkt gegevensuitwisseling volgens het MedMij stelsel

Een DVZA zorgt ervoor dat zorginstellingen medische gegevens uit het eigen informatiesysteem veilig kunnen uitwisselen met andere systemen. De DVZA vertaalt de medische gegevens naar de standaarden van het MedMij Afsprakenstelsel. Zo kunnen zorginstellingen de patiëntgegevens via PGO’s toegankelijk maken voor patiënten. HINQ verzorgt de DVZA al voor verschillende informatiesystemen en meerdere gegevensdiensten.

HINQ ontzorgt uw zorginstelling bij het instellen van gegevensuitwisseling

HINQ ontzorgt u bij het behalen van de eisen van de verschillende VIPP programma’s. Met HINQ regelt u van alles rondom gegevensuitwisseling voor de hele zorginstelling. Zo tekent u bijvoorbeeld de verwerkersovereenkomst voor de DVZA. U kunt dit allemaal vanuit 1 centraal punt regelen. HINQ zorgt daarna voor de aanvraag voor uw zorginstelling bij MedMij.

Veelgestelde vragen

DVZA staat voor Dienstverlener Zorgaanbieder. Een DVZA zorgt ervoor dat zorginstellingen medische gegevens uit het eigen informatiesysteem veilig kunnen uitwisselen met andere systemen, zoals de PGO van de patiënt. Dit gebeurt volgens de standaarden binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De DVZA vertaalt de medische gegevens naar de MedMij standaarden. Zo kunnen zorginstellingen hun patiëntgegevens via PGO’s toegankelijk maken voor patiënten. U sluit als zorginstelling een overeenkomst met de DVZA. 

Is uw zorginstelling aangesloten op een DVZA? Dan kunnen patiënten met hun PGO hun medische gegevens ophalen bij MedMij. Zo krijgen zij met hun PGO online inzage in hun dossier, een belangrijke voorwaarde voor de VIPP programma’s.

Online inzage volgens de eisen van de VIPP programma’s betekent dat patiënten via hun PGO veilig toegang hebben tot hun medische gegevens. Zo krijgen zij meer inzicht in hun eigen gezondheid. Dit ondersteunt samen beslissen over welke zorg passend is. 

Online inzage werkt ook twee kanten op: patiënten kunnen in hun PGO ook zelf gegevens doorgeven aan uw zorginstelling. Bijvoorbeeld metingen die zij thuis kunnen doen. Zo wordt monitoren op afstand mogelijk.

Onze insteek is om de kosten zo laag mogelijk te houden voor zorginstellingen. Dit doen we bijvoorbeeld door de vraag voor ontwikkeling van de DVZA te bundelen. Zo kunnen de kosten voor de ontwikkeling worden verdeeld. Meerdere regio’s hebben zo hun aanvraag gebundeld in het kader van VIPP InZicht. Ook voor VIPP BabyConnect is het mogelijk aan te sluiten op een gebundelde aanvraag. 

Interesse om aan te sluiten op onze DVZA?

Het verschilt per zorginstelling welke documenten nodig zijn. Over het algemeen tekent u een overeenkomst die uit 2 delen bestaat: 

  1. Dienstverleningsovereenkomst
  2. Verwerkersovereenkomst

In deze documenten worden o.a. afspraken gemaakt voor het veilig omgaan en delen van medische gegevens.

MedMij zorgt voor de regels voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners, conform de Medmij standaarden. Organisaties die aan deze regels voldoen, kunt u herkennen aan het MedMij-label.

PGO staat voor Persoonlijke GezondheidsOmgeving. Dit is een online omgeving waar patiënten al hun gezondheidsgegevens op 1 plek kunnen beheren. Van zelfmetingen met een stappenmeter tot medische gegevens uit de verschillende zorginstellingen.

Partners

Copyright © HINQ 2022