Thema: De herbruikbaarheid van landelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van geboortezorg – BabyConnect

De basis is gelegd: het WEGIZ en IZA verwijzen naar de grondbeginselen die nodig zijn bij de realisatie van passende, hybride netwerkzorg. Door de uitrol en afronding van de VIPP programma’s is het mogelijk voor veel instellingen om nu online netwerkzorg daadwerkelijk te gaan implementeren. Maar, hoe nu verder? Wat zijn de mogelijkheden die hybride netwerkzorg en interoperabiliteit biedt?

Tijdens deze bijeenkomst is staat BabyConnect centraal: hét versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt/cliënt en professional (VIPP) voor instellingen in de geboortezorg.

In het kader van Babyconnect ontwikkelen wij een landelijk dekkend netwerk waarmee regio overstijgend gegevensuitwisseling mogelijk wordt gemaakt. Tevens vindt er binnen dit programma uitwisseling plaats richting de patient in de PGO. Deze ontwikkelingen en implementaties in de regio leggen een mooie basis voor de stappen die benodigd zijn in het kader van de WEGIZ en IZA en laten de herbruikbaarheid van een landelijk dekkend netwerk zien voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Tijdens deze HINQ Lunch laten wij je zien hoe het integraal geboortezorg dossier werkt, wat de voordelen zijn van een regionale implementatie en hoe je onze interoperabele infrastructuur kunt gebruiken om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te geven.

U kunt als deelnemer vraagstukken inzenden over BabyConnect, die we tijdens dit webinar plenair behandelen.

Hebt u een goede vraag die u zou willen inbrengen? Stuur deze naar ons toe!

DATUM: 21 februari 2023

Programma:
12.00 - 12.10 uur:
Welkom - Hans Niendieker & Tristan Garssen

12.10 - 12.30 uur:
Spreker

12.30 - 12.45 uur:
Praktijk case 'BabyConnect in de praktijk'  Lees meer over BabyConnect >

12.45 -13.15 uur:
Bespreken van vragen

13.15 uur:
Afsluiting

Partners die gebruik maken van de Thema: De herbruikbaarheid van landelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van geboortezorg – BabyConnect van HINQ

Aanmelden Thema: De herbruikbaarheid van landelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van geboortezorg – BabyConnect