Thema: De herbruikbaarheid van landelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van geboortezorg – BabyConnect

De basis is gelegd: het WEGIZ en IZA verwijzen naar de grondbeginselen die nodig zijn bij de realisatie van passende, hybride netwerkzorg. Door de uitrol en afronding van de VIPP programma’s is het mogelijk voor veel instellingen om nu online netwerkzorg daadwerkelijk te gaan implementeren. Maar, hoe nu verder? Wat zijn de mogelijkheden die hybride netwerkzorg en interoperabiliteit biedt?

Hergebruiken van landelijk dekkend netwerk voor gegevensuitwisseling
Tijdens dit event gaan we in op de herbruikbaarheid van een landelijk dekkend netwerk wat op dit moment wordt ontwikkeld voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Wij laten aan u zien hoe het integraal geboortezorg dossier werkt, wat de voordelen zijn van een regionale implementatie en hoe je onze interoperabele infrastructuur kunt hergebruiken om een versnelling te realiseren voor meerdere transities in de regio.

Wat is BabyConnect?
BabyConnect is hét versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt/cliënt en professional (VIPP) voor instellingen in de geboortezorg.

In het kader van BabyConnect ontwikkelt HINQ een landelijk dekkend netwerk waarmee regio overstijgend gegevensuitwisseling mogelijk wordt gemaakt. Binnen het programma BabyConnect vindt ook uitwisseling plaats richting de patient in de PGO.

Tijdens deze HINQ Lunch laten wij u zien hoe het integraal geboortezorg dossier werkt, wat de voordelen zijn van een regionale implementatie en hoe je onze interoperabele infrastructuur kunt gebruiken om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te geven.

U kunt als deelnemer vraagstukken inzenden over BabyConnect, die we tijdens dit webinar plenair behandelen.

Hebt u een goede vraag die u zou willen inbrengen? Stuur deze naar ons toe!

DATUM: 18 april 2023

Programma:
12.00 - 12.10 uur:
Welkom - Hans Niendieker & Tristan Garssen

12.10 - 12.30 uur:
Spreker

12.30 - 12.45 uur:
Praktijk case 'BabyConnect in de praktijk'  Lees meer over BabyConnect >

12.45 -13.15 uur:
Bespreken van vragen

13.15 uur:
Afsluiting

Partners die gebruik maken van de Thema: De herbruikbaarheid van landelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van geboortezorg – BabyConnect van HINQ

Aanmelden Thema: De herbruikbaarheid van landelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van geboortezorg – BabyConnect