HINQ LUNCH SESSIES

Periodiek organiseren wij HINQ LUNCH SESSIES waarbij we met verschillende mensen uit ons vakgebied inzoomen op belangrijke thema’s, vraagstukken en cases over hybride netwerkzorg. 

 

Bekijk op deze pagina de sessies waar u zich voor kunt inschrijven! 

 

We willen u zo actueel mogelijke thema’s en onderwerpen bieden, en waarderen het wanneer u ons een vertelt welk thema er volgens u op de planning moet komen te staan. Stuur ons een mail met uw input!

Dit zijn de lunch sessies waar u zich voor kunt inschrijven!

Thema: De herbruikbaarheid van landelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van geboortezorg – BabyConnect

Thema: BabyConnect - De basis is gelegd: het WEGIZ en IZA verwijzen naar de grondbeginselen die nodig zijn bij de realisatie van passende, hybride netwerkzorg. Door de uitrol en afronding van de VIPP programma’s is het mogelijk voor veel instellingen om nu online netwerkzorg daadwerkelijk te gaan implementeren. Maar, hoe nu verder? Wat zijn de mogelijkheden die hybride netwerkzorg en interoperabiliteit biedt? Tijdens deze bijeenkomst is het thema BabyConnect, het versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënt/cliënt en professional (VIPP) voor instellingen in de geboortezorg.