HINQ versnelt de uitwisseling van Huisartsgegevens

Tim Garstman Huisarts, MedMij, Regionale samenwerking

HINQ, de digitale Zorgnetwerk coöperatie, heeft succesvol de kwalificatie afgerond voor Huisartsgegevens. Hiermee voldoet HINQ aan alle eisen en voorwaarden om veilig en gestructureerd Huisartsgegevens uit te wisselen binnen het Medmij stelsel naar gekwalificeerde PGO’s. Dit is belangrijk omdat daar het pijnpunt in het Medmij stelsel zit. De belangrijkste leveranciers van zorg informatie systemen gaan deze uitwisseling komend jaar aanbieden. Met deze kwalificatie heeft HINQ als doel om de gegevensuitwisseling voor huisartsen naar de burger te versnellen.

De kwalificatie is afgerond in samenwerking met het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) Medicom van Pharmapartners. Hiermee wordt de professionele samenvatting van de huisarts volledig vertaald naar zorginformatiebouwstenen en volgens de specificaties van Nictiz veilig uitgewisseld naar de PGO. 

Piet Hein Knoop (Managing Director eHealth) van Pharmapartners noemt dit een grote stap:

‘’Op deze manier kan er een forse impuls worden gegeven aan de informatievoorziening richting de burger. Door het faciliteren van grootschalige gegevensuitwisseling voor betere zorg, waardoor wij de zelfredzaamheid van de patiënt en doelmatigheid van zorg helpen vergroten. Door de Patiëntenfederatie en Ministerie van VWS is eerder al erkend dat deze vorm van gegevensuitwisseling grote maatschappelijke meerwaarde zal bieden’’

HINQ (DVZA) werkt samen met Pharmapartners toe naar een eerste live gang van veilige gegevensuitwisseling van huisartsgegevens naar gekwalificeerde PGO’s. Dit is een belangrijke stap in het kader van de eisen en voorwaarden voor OPEN. Online inzage in het eigen medische dossier is een belangrijke basis om meer grip te kunnen krijgen op de eigen gezondheid voor iedere Nederlander.

Over PharmaPartners

PharmaPartners biedt samenwerkende zorgverleners en patiënten al veertig jaar geïntegreerde zorgsystemen, die toegang geven tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie. PharmaPartners verbindt voor verbetering en realiseert, samen met klanten en partners, de beste eerstelijnszorg door het inzetten van onmisbare ICT toepassingen, in de verbinding van zorgprofessionals rondom de patiënt. PharmaPartners legt de focus op gezondheidswinst met geïntegreerde patiëntgerichte 24-uurszorg. PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). TSS bestaat uit gespecialiseerde ICT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of marktsector: vertical market software.

Voor meer informatie: https://www.pharmapartners.nl/

Over HINQ

HINQ is de digitale Zorgnetwerk coöperatie. HINQ wil als zorginstelling zonder winstoogmerk, schotloze netwerkzorg mogelijk maken en zorginnovaties versnellen. Ieder lid van HINQ krijgt toegang tot de Zorg Netwerkomgeving, om schotloos samen te kunnen werken en informatie veilig uit te kunnen wisselen in het zorgnetwerk en met de patiënt. HINQ is gekwalificeerd als Dienst Verlener Zorg Aanbieder (DVZA) binnen het Medmij stelsel om medische informatie te ontsluiten. HINQ heeft het uitgebreide kwalificatie en acceptatieproces van Medmij als zorginstelling recent succesvol afgerond.

Voor meer informatie: www.hinq.nl