Samen innoveren naar
zinnige, zuinige en excellente zorg

Wat is HINQ?

Coöperatie én Zorginstelling 

Wat wilt HINQ bereiken?

De missie

De groeiende kloof tussen zorg aanbod en vraag dichten met zorg op de juiste plek.

HINQ is een coöperatie en, zelfstandige zorginstelling, die zich inzet om nieuwe initiatieven en innovaties op duurzame en effectieve wijze te ondersteunen. Omdat HINQ een zorginstelling is, zijn wij een eenvoudig aansluitpunt voor nieuwe zorgconcepten die zich anders moeilijk kunnen positioneren. 

HINQ staat voor Health Innovation Network Quintessence. De Quintessence hierin is dat de relatie tussen de cliënt en de professional centraal staat.

Waarom is HINQ opgericht?

Oorzaak

Zorginnovatie belemmeringen 

Binnen het huidige zorglandschap zijn en er belemmering waardoor innovatieve concepten niet van de grond komen

Hindernis

Afgezonderde silowerking in de zorg

De afgezonderde silos in het huidige zorgnetwerk veroorzaken:

1) Minimale en moeizame samenwerking
2) Declaraties alleen per silo vergoed
3) Versnippering van digitale portalen

Tendens

De groeiende zorgkloof

Momenteel is er sprake van een groeinde zorgkloof in Nederland. De zorgvraag stijgt door vergrijzing, een groei van de chronische zorg en betere behandelmethoden. En de beschikbare zorg dealt vanwege persooneelstekorten, overbelasting en financieel verzuim.

De oplossing van HINQ

Ontschotting en samenwerking

HINQ ontschot de huidge silos om de communicatie, dataoverdracht en zodoende samenwerking open te stellen voor het gehele zorgplatform. De verschillende facetten waar HINQ input voor levert zijn als volgt:

– Creëren en verbinden van zorgnetwerken
– Stimulatie technologie als E-health en PGOs 

– Zorgcontractering tegen silowerking

Project types van HINQ

Zorgnetwerken creëren

HINQ stelt fysieke en virtuele zorgnetwerken samen, en verbind PMCs met bestaande netwerken om samenwerking te bevorderen. 

Cocreatie

HINQ faciliteert en adviseert de ontwikkeling en inrichting van innovatieve Product Markt Combinaties in de zorg.

Netwerkzorg

HINQ start in 2019 volgens het afsprakenstelsel van MedMij gecontroleerd de ontwikkeling van regionale zorgnetwerken rond 5 dominante zorgvragen en 2 regionale speerpunten in Zoetermeer.

Voor wie is HINQ?

In eerste instantie moeten we hier uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. En wat is dan de eerste stap? Een eerste gesprek waar we de mogelijkheden bespreken? Kijken of de innovatie in een van de zorgnetwerken kan worden ingepast of bij bestaande co creatie concepten. Het moet in ieder geval uitnodigend overkomen. Nu voelen mensen zich nog niet aangesproken. Visueel moet deze plaat ook echt anders gewoon simpel houden. Kleine Visuals gebruiken voor de type mensen die je wil aanspreken, kleine beschrijvende tekst ernaast en een duidelijk button naar het contact formulier.

Professionals

Netwerk zorg

Zorginstellingen

Innovaties

Geïnteresseerd in de voordelen van HINQ?
Maak een afspraak en ga met ons in gesprek! 

Neem contact op