Lidmaatschappen HINQ

In een regionaal netwerk van samenwerkende zorgprofessionals is het A-lid verantwoordelijk voor het beheer van het zorgnetwerk. Het A-lid geeft de individuele zorgprofessionals (B en C leden) toegang tot de Zorgnetwerk Omgeving van HINQ, de beschikbare applicaties en verdeelt het beschikbare budget voor het gebruik van de licenties van de zorgapplicaties onder de leden binnen het netwerk.

C Lidmaatschap

Zorgprofessional krijgt toegang tot de ZNO met de volgende functionaliteiten:

  • Chatfunctie met professionals en patiënt
  • Kijkfunctie in het dossier van de patiënt
  • Observatierol in zorgprogramma’s

B Lidmaatschap

C lidmaatschap + toegang tot extra functionaliteiten:

  • Gebruik van beschikbare zorgprogramma’s en eHealth, vragenlijsten, educatie en uitkomstmetingen
  • Start behandelrelatie met patiënt
  • Zorg op Afstand programma met thuismonitoring, e-consult, video consult

A Lidmaatschap

Beheert het regionale zorgnetwerk met de volgende functies:

  • Beheer van zorgnetwerk met B en C leden
  • Toegang tot zorgprogramma’s
  • Budgetbeheer voor zorgmodules in de regio