De positieve transformatie in de gezondheidszorg versnellen

Hoe het is begonnen

HINQ is opgericht door Hans Niendieker, nadat hij van dichtbij meemaakte hoe ingewikkeld de zorg kan zijn voor mensen met een complexe zorgvraag, én voor de zorgprofessionals rondom de patiënten. Hans besloot toen zijn jarenlange professionele ervaring met zorgorganisaties in te zetten om de zorg radicaal te veranderen. HINQ heeft als doel om door middel van samenwerking en interoperabiliteit een duurzame organisatorische en digitale transformatie van de zorg mogelijk te maken.

Wat is HINQ?

HINQ is de digitale zorgnetwerk coöperatie, zonder winstoogmerk, met een brede WTZi toelating en relevante certificering. HINQ legt als zorginstelling de juridische basis voor andere zorginstellingen/zorgprofessionals om schotloos samen te werken in zorgnetwerken. HINQ ontzorgt daarmee zorgprofessionals en instellingen zodat zij niet afzonderlijk hoeven te voldoen aan
complexe certificeringen.

Zorg slimmer organiseren

Door vergrijzing en een personeelstekort in de zorg ontstaat er een zorgkloof waarbij de zorgvraag steeds groter wordt, terwijl het zorgaanbod afneemt. HINQ helpt deze kloof te dichten door oplossingen te bieden waarmee de zorg binnen uw instelling en in uw regio slim georganiseerd kunnen worden. Wie kan welke zorg het beste leveren? Waar is zorg op afstand mogelijk en voor welke zorg is regionale samenwerking belangrijk op de juiste zorg op de juiste plek te bieden? HINQ denkt met u mee hoe u zorg slimmer kunt organiseren.

Aanbod zorg en zorgvraag

Regionale samenwerking versnellen

HINQ richt zich op het versnellen van regionale gegevensuitwisseling én samenwerking. HINQ legt als zorginstelling de juridische basis om schotloos met andere zorginstellingen en zorgprofessionals samen te werken in zorgnetwerken en biedt structuur in de noodzakelijke digitale en organisatorische transitie.

Versneller van gegevensuitwisseling

HINQ heeft als zorginstelling het voordeel dat tussen de zorginstellingen gecommuniceerd kan worden op basis van BSN. De keuzevrijheid van PGO’s blijft gegarandeerd omdat HINQ als DVZA gegevens kan aanleveren aan gekwalificeerde MedMij PGO’s.

Aanjager van regionale samenwerking

HINQ maakt regionale samenwerking schotloos mogelijk, doordat de leden van de coöperatie HINQ toegang krijgen tot de Zorgnetwerk Omgeving van HINQ. Alle zorginstellingen en individuele zorgprofessionals in de regio kunnen lid worden van HINQ.

Ondersteuning bij VIPP realisatie

HINQ als DVZA helpt de versnelling van de realisatie van de VIPP subsidieregelingen door gegevensuitwisseling van de diverse informatiestandaarden zoals BGZ, Huisartsengegevens, Medicatie, PDF/A etc. naar de PGO en tussen zorgverleners onderling mogelijk te maken. De ZNO geeft daarnaast de mogelijkheid om patiënten actief uit te nodigen en online samenwerking via de PGO te starten. 

HINQ heeft een brede WTZi toelating als zorgcoöperatie om schotloze regionale samenwerking voor haar leden mogelijk te maken.

Duurzame zorginnovaties ondersteunen

De leden van HINQ kunnen gezamenlijk binnen hun regionale netwerk zorginnovaties ontwikkelen, versnellen en opschalen. HINQ helpt hen nieuwe eHealth diensten, zorgnetwerk services en blended care zorgprogramma’s te ontwikkelen, die passen bij de regionaal gewenste patiëntreizen.

Onze partners

Copyright © HINQ 2022