Aan de slag met VIPP5 en telemonitoring

Aan de slag met VIPP5 en telemonitoring

Image

Unieke samenwerking HINQ en Chipsoft

De koppeling tussen HINQ en Chipsoft werkt! Uitwisselen van BGZ-gegevens is binnen Havenue succesvol getest door verschillende zorginstellingen.

Image

Ontzorgt bij halen VIPP5 doelen

HINQ biedt een veilig platform, dat aansluit op uw EPD. Zo kunt u direct patiënten uitnodigen voor het inzien van medische informatie in de PGO.

Image

Aan de slag met telemonitoring

HINQ kan nu direct worden geactiveerd vanuit Zorgplatform van Chipsoft. Er is een portfolio van zorgprogramma’s beschikbaar, o.a. voor telemonitoring en zorg op afstand.

De koppeling tussen HINQ en Chipsoft werkt! Uitwisselen van BGZ-gegevens is binnen Havenue succesvol getest door verschillende zorginstellingen.

HINQ biedt een veilig platform dat aansluit op uw EPD. Zo kunt u direct patiënten uitnodigen voor het inzien van medische informatie in de PGO.

HINQ kan nu direct worden geactiveerd vanuit Zorgplatform van Chipsoft. Er is een portfolio van zorgprogramma’s beschikbaar, o.a. voor telemonitoring en zorg op afstand.

Gegevensuitwisseling en samenwerken in het zorgnetwerk

Via HINQ kunnen zorgverleners direct samenwerken met andere zorgverleners uit het zorgnetwerk. Zorgverleners kunnen de BGZ-gegevens van patiënten vanuit het EPD zien in de Zorgnetwerk Omgeving en deze uitwisselen met andere behandelaren in het zorgnetwerk. Zo kunnen zorgverleners in het ziekenhuis bijvoorbeeld de informatie van de huisarts inzien. Deze gegevensuitwisseling tussen EPD's en PGO is binnen de Havenue proeftuin succesvol getest door verschillende Rotterdamse zorginstellingen.

Hoe ontzorgen wij bij VIPP5?

“Tenminste 5% van het aantal patiënten dat een DBC relevant contact moment heeft gehad met de instelling doet een opvraging via zijn of haar PGO.” Dit is de eis uit het VIPP5 programma. Via de koppeling tussen Chipsoft en HINQ is het nu meteen mogelijk om het PGO-gebruik onder patiënten te stimuleren.
Patiënten kunnen via deze koppeling de BGZ en in een latere fase PDF/A ophalen. Zo kunnen patiënten direct worden geïncludeerd en kunnen hun gezondheidsgegevens in de PGO beschikbaar worden gesteld in het kader van VIPP5. Vanuit de PGO kunnen patiënten nu ook al informatie terugsturen naar de zorgverlener. Zo ontzorgt HINQ uw ziekenhuis op een belangrijke voorwaarde van de VIPP-5 subsidie.

Start met het leveren van zorg op afstand

Er is nu een koppeling tussen Zorgplatform van Chipsoft en de Zorgnetwerk Omgeving van HINQ. Hiermee is het mogelijk om via één klik in het EPD deze applicatie te activeren. De zorgverlener hoeft hiervoor niet apart in te loggen en beschikt direct over de gewenste functionaliteiten en inzage in gegevens.

Zorgverleners kunnen vanuit HINQ de volgende applicaties gebruiken:

  • Telemonitoring: de poli van het ziekenhuis kan deels verplaatst worden naar de patiënt thuis. Bijvoorbeeld door metingen klaar te zetten, zodat patiënten deze kunnen invullen.
  • Zorg op afstand: videobellen, een eConsult of chatten met de patiënt of andere zorgverleners, geïntegreerd in uw EPD.
  • Zorgprogramma’s: ter begeleiding van het behandelproces kunnen kennismodules of vragenlijsten worden uitgewisseld. Onder andere voor COPD, CVRM en Chronische pijn.
Deze koppeling is voor ieder ziekenhuis met Zorgplatform nu beschikbaar. Neem contact met ons of Chipsoft op om dit te activeren.