Value based healthcare

Huidige situatie voor patiënt

De manier waarop we onze zorg hebben georganiseerd, komt steeds verder af te staan van de oorspronkelijke bedoeling: Vitaal en gezond zijn maar waar nodig ondersteunt worden door zinnige, zuinige en excellente zorg. Veel patiënten ervaren organisatie van de zorg als een flipperkast.

 • Onvoldoende betrokken bij beslissingen over eigen gezondheid
 • Veel onnodige bezoeken aan de zorgverleners terwijl de vraag op afstand beantwoord had kunnen worden
 • Er zijn vaak lange wachtlijsten bij zorginstellingen
 • Een planning die vaak geen rekening houdt met de patiënt
 • Geen inzage in de kosten en onverwachte hoge rekeningen

Gewenste situatie voor patiënt

 • Veel meer online zorg, minder onnodige bezoeken en beter informeren
 • De E-health oplossing Ivido ondersteunt de patiënt om weer CEO van zijn eigen gezondheid en zorg zijn.
 • Je eigen omgeving betrekken bij je zorgtraject
 • In staat worden gesteld om in maximale mate voor jezelf te zorgen
 • Belonen van de patiënt als je aantoonbaar werkt aan je vitaliteit en gezondheid
 • Een ketenmanager begeleidt zijn patient door zijn patientjourney

”Je levert de zorg zinnig,zuinig en excellent of je levert de zorg niet”

Huidige zorgsysteem

 • Afnemende patiëntstromen o.a. door substitutie 
 • Onzekerheid over de omzet (Omzetplafonds en prijsdruk)
 • Nauwlijks concurrentie op kwaliteit en uitkomsten
 • Toenemende kosten (CAO) verstopping in de keten
 • Prisoners dilemma in de innovatie

Het nieuwe businessmodel in de zorg:

 • Supra regionale en landelijke patiëntstromen voor focusklinieken
 • Nieuwe verdienmodellen (shared shavings) en stabiele omzetgroei
 • Profilering door onderscheidend vermogen op kwaliteit en uitkomsten
 • Samenwerken in de regio zorgt voor meer innovatiekracht
 • Maatschappelijke verbetering door middel van een lagere schadelast
 • Versterking van relaties met de 1e lijn in de regio