Wat is HINQ?


HINQ is de digitale zorgnetwerk coöperatie, zonder winstoogmerk, met een brede WTZi toelating en relevante certificering. HINQ legt als zorginstelling de juridische basis voor andere zorginstellingen/zorgprofessionals om schotloos samen te werken in zorgnetwerken. HINQ ontzorgt daarmee zorgprofessionals en instellingen zodat zij niet afzonderlijk hoeven te voldoen aan complexe certificeringen. Onze belofte:

Image

Versterken van de relatie tussen de patiënt en (het netwerk van) zorgprofessionals

Uitblinken in netwerkzorg. De digitale transitie in JZOJP in Nederland mogelijk maken

Bijdragen aan een zinnig, doelmatig en duurzaam zorgsysteem

Dienstverlening HINQ

HINQ als DVZA


HINQ vervult in het Medmij afsprakenstelsel de rol van Dienst verlener Zorg Aanbieder (DVZA), die gegevensuitwisseling van borginformatie in de regio mogelijk maakt, inzetbaar voor VIPP, OPEN, Inzicht en BabyConnect.

Zorgnetwerk Omgeving


De zorgprofessionals binnen het regionale netwerk krijgen toegang tot de Zorgnetwerkomgeving (ZNO) voor het optimaal samenwerken in de regio rond COVID19, herstart reguliere/chronische zorg, verloskunde en andere typen netwerkzorg.

Ondersteunen zorginnovaties


De leden van HINQ kunnen gezamenlijk binnen hun regionale netwerk zorginnovaties ontwikkelen, versnellen en opschalen. Nieuwe eHealth diensten, zorgnetwerk services en blended care zorgprogramma’s kunnen worden ontwikkeld, die passen bij de regionaal gewenste patiëntreizen.

Lidmaatschappen HINQ

In een regionaal netwerk van samenwerkende zorgprofessionals is het A-lid verantwoordelijk voor het beheer van het zorgnetwerk. Het A-lid geeft de individuele zorgprofessionals (B en C leden) toegang tot de Zorgnetwerk Omgeving van HINQ, de beschikbare applicaties en verdeelt het beschikbare budget voor het gebruik van de licenties van de zorgapplicaties onder de leden binnen het netwerk.


C lidmaatschap


Zorgprofessional krijgt toegang tot de ZNO met de volgende functionaliteiten:


Chatfunctie met professionals en patiënt

Kijkfunctie in het dossier van de patiënt

Observatierol in zorgprogramma’s

B lidmaatschap


C lidmaatschap + toegang tot extra functionaliteiten:


Gebruik van beschikbare zorgprogramma’s en eHealth, vragenlijsten, educatie en uitkomstmetingen

Start behandelrelatie met patiënt

Zorg op Afstand programma met thuismonitoring, e-consult, video consult

A lidmaatschap


Beheert het regionale zorgnetwerk met de volgende functies:


Beheer van zorgnetwerk met B en C leden.

Toegang tot zorgprogramma’s.

Budgetbeheer voor zorgmodules in de regio.


Neem contact op

Lidmaatschappen HINQ

Zorgprofessionals in een regionaal netwerk worden lid van HINQ. Het regionaal zorgnetwerk krijgt een A lidmaatschap en regelt de toegang tot en het beheer van individuele zorgprofessionals, de B en C leden, binnen het zorgnetwerk. Zorgprofessionals en patiënten (via de PGO) kunnen samenwerken in digitale patiëntreizen en medische- en gezondheidsinformatie uitwisselen op basis van het MedMij afsprakenstelsel.


C lidmaatschap


Zorgprofessional krijgt toegang tot de ZNO met de volgende functionaliteiten:


Chatfunctie met professionals en patiënt

Kijkfunctie in het dossier van de patiënt

Observatierol in zorgprogramma’s

B lidmaatschap


C lidmaatschap + toegang tot extra functionaliteiten:


Gebruik van beschikbare zorgprogramma’s en eHealth, vragenlijsten, educatie en uitkomstmetingen

Start behandelrelatie met patiënt

Zorg op Afstand programma met thuismonitoring, e-consult, video consult

A lidmaatschap


Beheert het regionale zorgnetwerk met de volgende functies:


Beheer van zorgnetwerk met B en C leden.

Toegang tot zorgprogramma’s.

Budgetbeheer voor zorgmodules in de regio.

Als coöperatieve zorginstelling is HINQ een ledenorganisatie, met de daarbij behorende zeggenschap, waarin de zorgprofessionals, zorginstellingen en (regionale) zorgnetwerken de basis vormen.

Betere zorg voor uw patiënt door effectieve zorgcoördinatie

Start mijn ZNO

Betere zorg voor uw patiënt door effectieve zorgcoördinatie

Start mijn ZNO