Zorg slimmer organiseren

Voor de juiste zorg op de juiste plek

Doorstarten reguliere zorg

In de anderhalve meter economie
Voor het slim organiseren van zorg is een herinrichting van de zorg binnen uw instelling en in uw regio noodzakelijk. Wie kan welke zorg het beste leveren? Waar is Zorg op Afstand mogelijk en voor welke zorg is samenwerking in de regio belangrijk voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Deze herinrichting vindt plaats in de context van een steeds groter wordende zorgkloof.
Image

De waarde van HINQ voor u en uw regio

HINQ, de digitale zorgnetwerk coöperatie, richt zich op het versnellen van regionale gegevensuitwisseling. HINQ legt als zorginstelling de juridische basis voor andere zorginstellingen/zorgprofessionals om schotloos samen te werken in zorgnetwerken en biedt structuur in de noodzakelijke digitale en organisatorische transitie.

Image

Versneller van gegevensuitwisseling

HINQ heeft als zorginstelling het voordeel dat tussen de zorginstellingen gecommuniceerd kan worden op basis van BSN. De keuzevrijheid van PGO’s blijft gegarandeerd omdat HINQ als DVZA gegevens kan aanleveren aan gekwalificeerde MedMij PGO’s. 

Image

Aanjager van regionale samenwerking

HINQ maakt regionale samenwerking schotloos mogelijk, doordat de leden van de coöperatie HINQ toegang krijgen tot de Zorgnetwerk Omgeving van HINQ. Alle zorginstellingen en individuele zorgprofessionals actief in de regio kunnen lid worden van HINQ.

Image

Ondersteuning bij VIPP realisatie

HINQ als DVZA helpt de versnelling van de realisatie van de VIPP subsidieregelingen door gegevensuitwissling van de diverse informatiestandaarden zoals BGZ, Huisartstengegevens, Medicatie, PDF/A etc. naar het PGO en tussen zorgverleners onderling mogelijk te maken. De ZNO geeft daarnaast de mogelijkheid om patiënten actief uit te nodigen en te activeren om gebruik te maken van de zorgprogramma’s.

Image

Versneller van gegevensuitwisseling

HINQ heeft als zorginstelling het voordeel dat tussen de zorginstellingen gecommuniceerd kan worden op basis van BSN. De keuzevrijheid van PGO’s blijft gegarandeerd omdat HINQ als DVZA gegevens kan aanleveren aan gekwalificeerde MedMij PGO’s. 

Image

Aanjager van regionale samenwerking

HINQ maakt regionale samenwerking schotloos mogelijk, doordat de leden van de coöperatie HINQ toegang krijgen tot de Zorgnetwerk Omgeving van HINQ. Alle zorginstellingen en individuele zorgprofessionals actief in de regio kunnen lid worden van HINQ.

Image

Ondersteuning bij VIPP realisatie

HINQ als DVZA helpt de versnelling van de realisatie van de VIPP subsidieregelingen door gegevensuitwissling van de diverse informatiestandaarden zoals BGZ, Huisartstengegevens, Medicatie, PDF/A etc. naar het PGO en tussen zorgverleners onderling mogelijk te maken. De ZNO geeft daarnaast de mogelijkheid om patiënten actief uit te nodigen en te activeren om gebruik te maken van de zorgprogramma’s.

HINQ heeft een brede WTZi toelating als zorgcoöperatie om schotloze regionale samenwerking voor haar leden mogelijk te maken.

Meer over HINQ

Waarmee kunnen we helpen?

Image

Actieve rol voor de patiënt

Patiënt actief betrekken bij de behandeling met de juiste toestemming voor delen integraal gezondheidsdossier, dat meereist met de patiënt
Image

Zorg op Afstand waar mogelijk

Volledig geïntegreerd in de eigen EPD, locatie onafhankelijk, regio overstijgend met mogelijkheid integratie van 7* 24 call center voor zorg triage
Image

Regionale zorgcoördinatie

Samenwerking, capaciteitsmanagement en eenvoudig doorverwijzing van patiënten zodat de Juiste Zorg op de Juiste Plek kan worden gerealiseerd

Partners

Image
Image
Image
Image
Image

Laatste nieuws

Begin met het slimmer organiseren van zorg

Start mijn ZNO

Begin met de doorstart van reguliere zorg

Start mijn ZNO