Samen innoveren op weg naar

zinnige, zuinige en excellente zorg op de juiste plek

Wat is HINQ?

HINQ staat voor Health Innovation Network Quintessence. HINQ is een innovatie coöperatie die alle toekenningen heeft gekregen conform de Wet Toelatingen Zorginstelling (WTZi). Hierdoor kan HINQ “schotloze” zorg faciliteren en/of leveren. HINQ is daarmee een (virtuele) zorginstelling die andere zorginstellingen helpt om samen te werken in zorgnetwerken middels het lidmaatschap van de innovatiecoöperatie.

Het doel van HINQ is het mogelijk maken van zinnige, zuinige en excellente zorg op de juiste plek door middel van het ontwikkelen, faciliteren en exploiteren van innovatieve zorgnetwerken en blended care zorgprogramma’s. 

Waarom HINQ?

Wij geloven dat een betere samenwerking in zorgnetwerken essentieel is voor persoonsgerichte zorg en de duurzame inrichting in ons zorglandschap. Samen met en rond de (kwetsbare) patiënt.

Wat doet HINQ?

We ontwikkelen, samen met patiënten en het zorgveld, zorginnovaties. We maken nieuwe of bestaande zorginnovaties schaalbaar.

We ontwikkelen en implementeren zorgnetwerken en faciliteren deze netwerken met innovatieve juridische en financiële diensten. 

We ontwikkelen E-health diensten, zorgnetwerkservices en blended care zorgprogramma’s die in Persoonlijke Gezondeheids Omgevingen (conform Medmij afsprakenstelsel) beschikbaar gesteld worden. 

Op zoek naar een partner voor juiste zorg op de juiste plek?

Wat is HINQ?

HINQ staat voor Health Innovation Network Quintessence. HINQ is een innovatie coöperatie die alle toekenningen heeft gekregen conform de Wet Toelatingen Zorginstelling (WTZi). Hierdoor kan HINQ “schotloze” zorg faciliteren en/of leveren. HINQ is daarmee een (virtuele) zorginstelling die andere zorginstellingen helpt om samen te werken in zorgnetwerken middels het lidmaatschap van de innovatiecoöperatie.

Het doel van HINQ is het mogelijk maken van zinnige, zuinige en excellente zorg op de juiste plek door middel van het ontwikkelen, faciliteren en exploiteren van innovatieve zorgnetwerken en blended care zorgprogramma’s.

Waarom HINQ?

Wij geloven dat een betere samenwerking in zorgnetwerken essentieel is voor persoonsgerichte zorg en de duurzame inrichting in ons zorglandschap. Samen met en rond de (kwetsbare) patiënt.

Wat doet HINQ?

We ontwikkelen, samen met patiënten en het zorgveld, zorginnovaties. We maken nieuwe of bestaande zorginnovaties schaalbaar. We ontwikkelen en implementeren zorgnetwerken en faciliteren deze netwerken met innovatieve juridische en financiële diensten.  We ontwikkelen E-health diensten, zorgnetwerkservices en blended care zorgprogramma’s die in Persoonlijke Gezondeheids Omgevingen (conform Medmij afsprakenstelsel) beschikbaar gesteld worden. 

Op zoek naar een partner voor juiste zorg op de juiste plek?

Voor wie is HINQ?
Group 205
Innovatieve zorgprofessionals

met visie op nieuwe zorgconcepten en/of E-health oplossingen en die al in de praktijk hebben getoest maar die vastlopen op juridische, financiële en schaalbaarheid vraagstukken.

Innovatieve Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s)

die graag willen innoveren en ondernemen. Die op zoek zijn naar nieuwe businessmodellen en nieuwe E-health instrumenten maar tegen de muren van de zorginstelling en andere beperkingen aanlopen.

Group 205
Group 205
Innovatieve (zorg)netwerken

die over de grenzen van de silo’s heen zorg willen verlenen en op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingsvormen maar vragen hebben over juridische vormen, contractering, gegevensuitwisseling, E-health en de opschaling van deze zorgnetwerken.

Innovatieve bestuurders in de zorg en bij gemeentes

die de juiste zorg op de juiste plek en de hoofdlijnenakkoorden regionaal willen implementeren en op zoek zijn naar best practices hiervoor.

Group 205
 
Geïnteresseerd in de voordelen van HINQ? 
Welke toegevoegde waarde kan HINQ leveren aan het dichten van de zorgkloof?

 

In de zorgsector zijn diverse hoofdlijnenakkoorden gesloten die de basis vormen voor het herinrichten van het zorglandschap. Deze akkoorden geven een duidelijke richting aan, maar geven geen antwoord op het HOE. Bijvoorbeeld hoe we de kloof tussen de zorgvraag en de beschikbare zorg kunnen minimaliseren.

Van disabelers naar enabelers
disabelers in de zorg
  1. Zorgprofessionals vanuit huidige silo’s samenwerken, veel moeten overdragen, steeds dezelfde informatie uitvragen en beperkt met andere professionals en patiënt kunnen communiceren.

  2. ICT systemen, veel app’s en portalen in silo’s leiden tot versnippering, hoge registratielast, beperkte gegevensuitwisseling en daardoor ineffecient en kostbaar.

  3. Complexe financieringssystemen met veel schotten in welzijn en 1e, 2e en 3e lijn, met perverse productie prikkels.
HINQ enabelers
  1. Een zorgcoöperatie die schotloos samenwerken faciliteert in zorgnetwerken en persoonsgerichte zorg mogelijk maakt.
  2. Geïntegreerde MedMij-proof e-health oplossingen die samenwerking met de patiënt en gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals mogelijk maken.
  3. Integrale en/of uitkomst bekostiging voor zorgnetwerken op basis van uitkomsten en/of gezonde populatie.

 

HINQ helpt bij de implementatie van effectieve en succesvolle innovaties en biedt diverse oplossingen op het gebied van contractering, ICT en E-health. We zetten daarmee disabelers om in enabelers om zo de zorgkloof te dichten. 

 Ben jij op zoek naar de “enabelers” van zorginnovatie?

Wat kan innovatie coöperatie HINQ betekenen voor haar leden?

De innovatie coöperatie HINQ ondersteunt en faciliteert haar leden bij het opzetten en uitvoeren van innovatieve netwerkzorg en zorgprogramma’s. Als virtuele zorginstelling kan HINQ andere zorginstellingen helpen om samen te werken in zorgnetwerken. Dit doen we via een lidmaatschap.

De innovatie coöperatie HINQ ondersteunt en faciliteert haar leden bij het opzetten en uitvoeren van innovatieve netwerkzorg en zorgprogramma’s. Als virtuele zorginstelling kan HINQ andere zorginstellingen helpen om samen te werken in zorgnetwerken. Dit doen we via een lidmaatschap.

Projecten van HINQ
Zorgnetwerken creëren

Group 198

Health Deal
De Health Deal voor excellente pijnzorg is voor chronische pijnpatiënten opgesteld. Het doel van deze Health Deal is het verbeteren van de behandeling van chronische pijnpatiënten door het invoeren van de nieuwe zorgstandaard chronische pijn.

Group 202

Pijn & Mobiliteit
Pijn & Mobiliteit is een nieuwe multidisciplinaire kliniek voor mensen met chronische pijn. Men werkt in een zorgnetwerk samen met de patiënten met op maat gemaakte zorgprogramma’s en de patiënten worden gestimuleerd gebruik te maken van de persoonlijke gezondheidsomgeving en zo meer eigen regie in behandeling en begeleiding te nemen.

Group 209

Zorg op de Juiste Plek Zoetermeer
In Zoetermeer zijn het Lange Land Ziekenhuis, Stichting georganiseerde eerste lijn Zoetermeer en Fundis een grote uitdaging aangegaan om het voorbeeld in Nederland te worden voor Zorg Op de Juiste Plek en de implementatie van de hoofdlijnakkoorden. HINQ begeleidt deze transitie. We gaan regionale oplossingen implementeren voor de kwetsbare ouderen (in de acute keten), een actueel medicatie overzicht dat meereist met de patient, voor kwetsbare groepen inzetten op zelfmanagement&leefstijl en een landelijke pilot gegevensuitwisseling conform Medmij met PGO Ivido, Chipsoft, Pharmapartners en Enovation.

Zorgprogramma’s co-creëren

Group 199

MijnKindOnline
Met het zorgprogramma MijnKindOnline zijn zwangeren, verloskundiges, gynaecologen en kraamverzorgenden beter geïnformeerd. Op een eenvoudige manier kunnen zij medische gegevens en informatie delen, voorlichting op maat aanbieden en hun onderlinge contact gemakkelijker en efficiënter regelen.

Group 205

Medical Dashboard
Ivido Medical Dashboard draagt bij aan veiliger medicijngebruik door zowel de patiënt als de zorgverlener van accurate en laagdrempelige informatie te voorzien. Het biedt één overzicht van de medicatie van de patiënt uit meerdere bronnen, actuele laboratoriumwaarden en relevante biometrische gegevens, gebundeld in de Ivido PGO van de patiënt.
 
Zorgtechnologie implementeren

Group 200

PGO en ZNO
Persoonlijke gezondheids omgeving (PGO), zorgnetwerkomgeving (ZNO), E-consult, veilige zorgmail, zorg informatie-uitwisseling systemen.

Group 201

Aansluiting standaarden
HINQ ontwikkelt zorgnetwerk services conform landelijke en internationale standaarden (MedMij) en de modernste privacy-security technieken door o.a. samen te werken met de stichting Privacy by Design.

Meer weten over de projecten van HINQ?