Samen ontwikkelen

HINQ maakt regionale gegevensuitwisseling mogelijk door zorginstellingen, zorginformatiesystemen en koppelplatformen duurzaam met elkaar te verbinden.

 

Er zijn verschillende manieren waarop wij een samenwerking aangaan met onze partners, namelijk:

  • Het in samenwerking ontwikkelen, implementeren en testen van een nieuw zorgprogramma
  • Copy with pride: Implementatie van een bestaande case in een andere regio dan waar tot nu toe is getest
  • Samen opzetten van een passende zorg, regionaal of op instellingsniveau op het gebied van hybride netwerkzorg

Heb je interesse om met ons samen te werken? We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Partners die gebruik maken van de Samen ontwikkelen van HINQ