Coöperatie

HINQ is een coöperatieve zorginstelling die passende en hybride netwerkzorg faciliteert voor haar leden en afnemers (niet leden). Hiervoor heeft HINQ in cocreatie met haar partners innovatieve oplossingen ontwikkeld voor samenwerking en interoperabele gegevensuitwisseling met patienten en tussen zorgprofessionals in zorgnetwerken. HINQ heeft als coöperatieve zorginstelling geen winstoogmerk.

Wat doen wij?

HINQ legt als coöperatieve zorginstelling de juridische basis voor andere zorginstellingen/zorgprofessionals om samen te werken in zorgnetwerken. HINQ ontzorgt daarmee zorgprofessionals en instellingen door juridische en organisatorische drempels weg te nemen die nu nog belemmerend zijn voor (regionale) samenwerking en interoperabele gegevensuitwisseling. Hiermee kan HINQ het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de Wetgeving op gegevensuitwisseling in de zorg (WEGIZ) helpen te versnellen.

Wat maakt HINQ uniek? 
  • Versneller van gegevensuitwisseling
  • Aanjager van regionale samenwerking
  • Ondersteuning bij VIPP realisatie
  • Ondersteuning bij duurzame zorg innovaties  
 
HINQ als partner bij gegevensuitwisseling vraagstukken 
HINQ stelt zich op als partner. We zetten onze uitgebreide kennis en ervaring binnen zorgnetwerkomgevingen in  bij het bedenken, ontwikkelen en implementeren van digitale oplossingen voor netwerkzorg vraagstukken (institutioneel en regionaal). 
 
 
HINQ als coöperatie
Daarnaast organiseren we bijeenkomsten voor leden en niet-leden om met elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van nieuws, ontwikkelingen om zodoende optimaal in te spelen op relevante vraagstukken. 
 
HINQ is een coöperatie waarbij de algemene ledenvergadering bepalend is voor de besluitvorming van de Coöperatie.  Als zorginstelling heeft HINQ een brede toelating (WTZI 14201) en valt onder de zorgbrede governancecode 2017. HINQ levert services aan zowel leden als niet-leden.
 

Onze partners...