SHARE
Advance Care Planning | 
Noordwest Ziekenhuisgroep | 
Noord-Holland

ACP – Advance Care Planning

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een patiënt betrokken. Daarnaast gaat het steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Het belang van het beschikken over relevante informatie over patiënten in het geval van acute zorg neemt sterk toe.

Het ontbreken van informatie over de wensen over de (grenzen van) gewenste zorg kan tot problemen leiden. Enerzijds kan het ontbreken van deze informatie tot ongewenste behandelingen leiden. Anderzijds kan het juist een vertraging van (acute) behandelingen veroorzaken, omdat de wensen van de patiënt eerst dienen te worden achterhaald. Binnen diverse zorgprocessen en voor diverse zorgaanbieders en zorgverleners, is deze informatie relevant voor besluitvorming met en over de patiënt. De grenzen, die iemand aan zijn/haar behandeling wenst te stellen, worden momenteel echter niet gestructureerd
vastgelegd. Hierdoor kunnen deze wensen ook niet gedeeld worden in het zorgteam van zorgverleners, die bij de behandeling van deze persoon betrokken zijn. Informatie die wel essentieel is voor het bieden van de juiste zorg aan de persoon.

In deze case zijn de doelen vertaald naar concrete resultaten in de acute zorgketen. De diverse spelers die een rol hebben in de behandeling van een kwetsbare patiënt of een patiënt die in een palliatief traject zit, gebruiken allen verschillende systemen en methoden voor de vastlegging van behandelwensen van de patiënt. Deze gegevens kunnen nu niet (gestructureerd) uitgewisseld worden.

 

Regio Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland in laatste fase proefopstelling voor netwerkzorg op basis van HINQ ZNO

De regio Zaanstreek Waterland in Noord-Holland Noord is in de laatste fase van een proefopstelling met de zorgnetwerkomgeving voor de use cases Advance care planning (ACP) en Hospital@Home. In samenwerking met huisartsen (o.a. Huisartsenzorg Zaanstreek-Waterland), wijkverpleging (o.a. Omring, De Zorgcirkel) en ziekenhuis (Dijklander Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep) deze usecase helpt om kwetsbare patiënten te monitoren en te begeleiden en zo ook een antwoord te vinden op de steeds schaarser wordende huisartsen- en VVT-capaciteit.

 

Beoogde resultaten ACP
Door de realisatie van deze case kunnen knelpunten worden opgelost met een positief effect op:
● Kwaliteit van zorg: voorkomen van ongewenste behandelingen bij patiënten die pro-actief hebben aangegeven wat hun behandelwensen zijn; 

  • Patiënt ervaring: patiënten hoeven niet meerdere keren hetzelfde gesprek te voeren en dezelfde informatie te delen met verschillende zorgverleners;;
    ● Continuïteit: Voorkomen van onnodige belasting en/of verstopping van de acute keten;
    ● Doelmatigheid/Efficiëntie: minder opnames van patiënten zonder behandelwens, minder herstel van fouten, minder bellen/mailen, knippen en plakken tussen verschillende lijnen.

 

WEGIZ
Deze ontwikkeling en implementatie sluit aan op het landelijke programma met Spoed beschikbaar (https://metspoedbeschikbaar.nl/). Het programma met Spoed beschikbaar is een prioritair programma van het Informatieberaad zorg en ook een belangrijk speerpunt in de WEGIZ.

In samenwerking met...