SHARE
Advanced Care Planning | 
Dijklander | 
Noord-Holland

ACP – Advanced Care Planning

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere en verschillende zorgaanbieders bij de zorg van een patiënt betrokken. Daarnaast gaat het steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Het belang van het beschikken van relevante informatie over patiënten in het geval van acute zorg neemt sterk toe.

Het ontbreken van informatie over de wensen over de (grenzen van) gewenste zorg kan tot problemen leiden. Enerzijds kan het ontbreken van deze informatie tot ongewenste behandelingen leiden. Anderzijds kan het juist een vertraging van (acute) behandelingen veroorzaken, omdat de wensen van de patiënt eerst dienen te worden achterhaald. Binnen diverse zorgprocessen en voor diverse zorgaanbieders en zorgverleners, is deze informatie relevant voor besluitvorming met en over de patiënt. De grenzen, die iemand aan zijn/haar behandeling wenst te stellen, worden momenteel echter niet gestructureerd
vastgelegd. Hierdoor kunnen deze wensen ook niet gedeeld worden in het zorgteam van zorgverleners, die bij de behandeling van deze persoon betrokken zijn. Informatie die wel essentieel is voor het bieden van de juiste zorg aan de persoon.

In deze case zijn de doelen vertaald naar concrete resultaten in de acute zorgketen. De diverse spelers die een rol hebben in de behandeling van een kwetsbare patiënt of een patiënt die in een palliatief traject zit, gebruiken allen verschillende systemen en methoden voor de vastlegging van behandelwensen van de patiënt. Deze gegevens kunnen nu niet (gestructureerd) uitgewisseld worden.

Regio Noord Holland Noord gestart met Regioplatform op basis van HINQ ZNO

In de regio Noord Holland Noord wordt gestart met de ontwikkeling van het Regioplatform op basis van de ZNO. De eerste use cases zijn Advance care planning (ACP) en Hospital@Home. Samenwerking huisartsen, wijkverpleging (o.a. Omring, Zorgcirkel) en ziekenhuis (Dijklander, NWZ) om kwetsbare patiënten te monitoren en te begeleiden en zo ook een antwoord te vinden op de steeds schaarser worden huisartsen- en VVT capaciteit.

Beoogde resultaten ACP
Door de realisatie van deze case kunnen knelpunten worden opgelost met een positief effect op:
● Kwaliteit van zorg: voorkomen van ongewenste behandelingen bij patiënten die pro-actief hebben
aangegeven wat hun behandelwensen zijn;
● Continuïteit: Voorkomen van onnodige belasting en/of verstopping van de acute keten;
● Doelmatigheid/Efficiëntie: minder opnames van patiënten zonder behandelwens, minder herstel van fouten, minder bellen/mailen, knippen en plakken tussen verschillende lijnen.

WEGIZ
Deze ontwikkeling en implementatie sluit aan op het landelijke programma met Spoed beschikbaar (https://metspoedbeschikbaar.nl/). Het programma met Spoed beschikbaar is een prioritair programma van het Informatieberaad zorg en ook een belangrijk speerpunt in de WEGIZ.

In samenwerking met...