Wat is een ZorgNetwerk Omgeving?


De Zorgnetwerk Omgeving optimaliseert het verlenen van zorg door het netwerk van zorgprofessionals. De online omgeving biedt functies voor communicatie, zorgcoördinatie en het creëren van een integraal beeld van uw patiënt. Zorgprofessionals en patiënten (via de PGO) kunnen samenwerken in digitale patiëntreizen en medische- en gezondheidsinformatie uitwisselen op basis van het MedMij afsprakenstelsel.

Functies

Image

Veilige toegang

Betrouwbare inlog met IRMA of directe toegang vanuit het eigen bronsysteem (EPD) zonder opnieuw te hoeven inloggen (Single Sign On)

Image

Integraal patiëntbeeld

Toegang tot het integrale en up-to-date gezondheidsdossier, dat actief bijgehouden wordt door uw patiënt en/of mantelzorger

Image

Zorg op afstand

Veilige en geïntegreerde Zorg op Afstand tussen zorgprofessionals en tussen de professional en de patiënt of mantelzorger 

Image

Programma's op maat

Initiëren van zorgprogramma’s waarin voorlichting, vragenlijsten en het doen van thuismetingen aan de patiënt aangeboden worden

Image

Zorgcoördinatie

Regionale zorgcoördinatie ten behoeve van gewenste patiëntreis voor afstemming, doorverwijzing en eenvoudige overdracht.

Voordelen

Image

Juiste toestemming

Duidelijke toestemming van toegang tot en het uitwisselen data van de cliënt/patiënt in een veilige omgeving

Image

Slimmer organiseren

Netwerkzorg slim organiseren in de context van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, met een actieve participatie van de patiënt 

Image

Registratie aan de bron

Vermindering van druk op de zorgketen en arbeidsmarkt door hergebruik en registratie aan de bron

Betere zorg voor uw patiënt door effectieve zorgcoördinatie

Start mijn ZNO

Betere zorg voor uw patiënt door effectieve zorgcoördinatie

Start mijn ZNO