Zorgprogramma's

Zet passende inhoud klaar voor uw clienten

Als zorgprofessional kunt u cliënten uitnodigen voor programma’s, waarin u medische inhoud op maat kunt klaarzetten. Bijvoorbeeld vragenlijsten, oefeningen of informatie over de behandeling. U kunt ook de betrokken zorgprofessionals toevoegen.

De programma’s zijn ondersteunend aan het behandelproces. De verhouding tussen online en fysiek contact is afhankelijk van de aandoening en toestand van de patiënt.

Meteen aan de slag?

HINQ biedt programma's voor:

Medicatie

Zorg op afstand

Het Medical Dashboard draagt bij aan veilig medicijngebruik door de patiënt en biedt zorgprofessionals accuraat en laagdrempelig informatie die de verificatie van het medicijngebruik van de patiënt online mogelijk maakt. Het dashboard biedt een up-to-date overzicht van de uitgegeven medicatie van de patiënt uit meerdere bronnen, actuele laboratoriumwaarden en relevante biometrische gegevens. Zo ontstaat een actueel medicatie overzicht.
Met het medicatie programma kunt u daarnaast uitleg klaarzetten voor uw patiënten.

Monitoring

Zorg op afstand

Met een PGO kunnen patiënten meetwaarden over hun gezondheid invullen, zoals gewicht, temperatuur of bloeddruk. Zij kunnen deze gegevens met u delen in de ZNO. Zo kunt u deze gegevens uitlezen zonder dat de patiënten voor onderzoek naar de zorginstelling hoeven te komen. 

Met het monitoring programma kunt u daarnaast uitleg klaarzetten voor uw patiënten.

Positieve Gezondheid

Institute of Positive Health

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Door middel van een vragenlijst geven cliënten aan wat zij zelf het liefst willen veranderen. U spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan. Steeds meer zorgprofessionals zien Positieve Gezondheid als onderdeel van de behandeling van hun cliënt.

Chronische aandoeningen

PPEP4ALL

PPEP4ALL is een zelfmanagement programma om patiënten om te leren gaan met een chronische aandoening, als aanvulling op de medische behandeling. Het programma biedt handvatten voor de patiënt en zijn/haar partner voor het omgaan met de psychische en psychosociale gevolgen van de aandoening om de kwaliteit van leven positief te beïnvloeden.

Chronische Pijn

mijnpijnprogramma.online

Pijn die langer aanhoudt dan drie maanden noemen we chronische pijn. In dit programma doorlopen patiënten een behandelproces met verschillende zelfzorgprogramma’s, pijnmodules, diagnose, eigen medische gegevens en medicatie. Tijdens en na de behandeling kan er online eenvoudig en veilig met de patiënten tussen de behandelaars worden gecommuniceerd.

Geboortezorg

mijnkind.online

De aanstaande moeder krijgt online toegang en inzicht in haar persoonlijk gezondheidsprogramma, dat is samengesteld met de eigen verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende. De zorgprofessionals kunnen met elkaar samenwerken, communiceren en essentiële medische gegevens tijdig delen.

Zwangerschap

ICHOM

Met het ICHOM programma kunt u door middel van vragenlijsten monitoren hoe het fysiek en emotioneel met de zwangere gaat.

Mind2Care

Met het Mind2Care programma kunt u aan het begin van de zwangerschap door middel van een vragenlijst een screening doen met betrekking tot eventuele kwetsbaarheid van de zwangere. Dit programma is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch.

Connect2Grow

Met het Connect2Grow programma ondersteunt kwetsbare zwangeren. Door middel van vragenlijst kunt u monitoren hoe het met de zwangere gaat.

Diabetes

Zorg op afstand

Patiënten met diabetes hebben veel contactmomenten met zorgprofessionals, bijvoorbeeld voor metingen en checks. Binnen dit programma kan de patiënt deze metingen thuis doen en invullen. Denk hierbij aan bloeddruk of gewicht. Zo kunt u deze gegevens uitlezen zonder dat de patiënten voor onderzoek naar de zorginstelling hoeven te komen.

COPD

Zorg op afstand

Voor patiënten met COPD is genezing niet mogelijk. Deze patiënten bezoeken regelmatig de huisarts, het ziekenhuis of andere zorgprofessionals voor controle en behandeling. Met het COPD programma wordt een deel van deze bezoeken door thuismetingen overbodig. Het programma biedt ook informatie over leefstijl en handvatten voor het team van zorgprofessionals om opnames door exacerbaties te voorkomen.

CVRM

Zorg op afstand

Patiënten met hart- en vaatziekten hebben veel contactmomenten met zorgprofessionals, bijvoorbeeld voor metingen en checks. Binnen dit programma kan de patiënt deze metingen thuis doen en testuitslagen doorgeven. Denk hierbij aan bloeddruk of gewicht. Zo kunt u deze gegevens uitlezen zonder dat de patiënten voor onderzoek naar de zorginstelling hoeven te komen. 

COVID-19

Zorg op afstand

Binnen dit programma kunnen patiënten thuis metingen doen en uitslagen doorgeven. Bijvoorbeeld temperatuur of zuurstofsaturatie. Zo kunt u deze gegevens uitlezen zonder dat de patiënten voor onderzoek naar de zorginstelling hoeven te komen. Daarnaast kunt u uitleg klaarzetten voor uw patiënten.

Huidaandoeningen

Huidhuis

Een huidaandoening zoals Urticaria of Eczeem is vervelend en bijna altijd zichtbaar. Hierdoor ervaren patiënten niet alleen fysieke, maar ook psychische klachten. In de huidprogramma’s kunt u vragenlijsten, foto’s, medicatie en meetwaarden uitwisselen, eenvoudig online contact houden met de patiënt en het herstel van de huidaandoening volgen. Naast het algemene huidprogramma zijn er programma’s voor specifieke huidaandoeningen. 

Eczeem

Voor patiënten met eczeem of een vermoeden van eczeem kunt u vragenlijsten op maat klaarzetten. Bijvoorbeeld een intake vragenlijst ter voorbereiding op het consult.

Netherton

Voor patiënten met het Netherton syndroom kunt u vragenlijsten op maat klaarzetten.

Urticaria

Voor patiënten met Urticaria kunt u vragenlijsten en informatie op maat klaarzetten.

Hypofysetumoren

Hypofysetumoren

Mensen met een hypofysetumor gaan een uitgebreid en intensief behandeltraject in. Het programma helpt deze patiënten inzicht te krijgen in hun aandoening, is gericht op educatie en acceptatie en het bevorderen van de kwaliteit van leven. Bovendien krijgt de patiënt meer grip op zijn eigen situatie door zelf metingen door te geven en (online) direct met de zorgprofessional te communiceren.

Meteen aan de slag?

Stemmingsstoornissen

Inner Lifechart

Met de Inner Lifechart krijgen patiënten met een stemmingsstoornis inzicht in wat hun stemming beïnvloedt. Ze houden dagelijks stemming, slaap en gebeurtenissen bij, en kunnen dit delen met de zorgprofessional. Zo houdt u tussen consults een oogje in het zeil en kunt u tijdens consults meteen de diepte in, een actieplan opstellen en bespreken wat belangrijk is voor de cliënt.

Dementie

FINGER-NL Onderzoek

Dit programma is onderdeel van onderzoekstraject MOCIA en richt zich op het onderzoeken of leefstijl interventies kunnen bijdragen aan het verminderen en voorkomen van dementie. Begeleiders kunnen de patiënten monitoren en begeleiden bij het uitvoeren van leefstijltips, geheugentraining en zelfmetingen. 

Meer weten?

Staat uw cliëntengroep hier niet tussen?
We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Monitoring

Onze programma’s voor chronische patiënten maken gebruik van medisch hulpmiddel Monitoring. Patiënten kunnen hiermee thuis metingen doen en zelf de resultaten toevoegen aan hun PGO.

Medisch Hulpmiddel

Medical monitoring is software als een medisch hulpmiddel.
Medical monitoring is ontwikkeld in Nederland door fabrikant Ivido B.V. Medical monitoring beschikt over het CE-keurmerk Klasse I
U werkt met versie: 2020061502.07 Productiedatum: 01-09-2020

Ivido B.V.

Wilhelmina van Pruisenweg 35
2595AN Den Haag

Copyright © HINQ 2022