Zorgprogramma's


Zorgprofessionals kunnen in de ZNO patiënten uitnodigen deel te nemen aan gepersonifieerde zorgprogramma’s om efficiënte zorgverlening op afstand en binnen een netwerk van zorgprofessionals mogelijk te maken. De programma's zijn ondersteunend aan het behandelproces. De verhouding online en fysiek contact is afhankelijk van de aandoening en toestand van de patiënt.

Image

IPH - Positieve Gezondheid

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom wordt aan mensen gevraagd wat zij zelf het liefst willen veranderen. U spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan. Steeds meer zorgprofessionals zien Positieve Gezondheid als onderdeel van de behandeling van hun patiënt. 

Image

PPEP4All

PPEP4ALL is een zelfmanagement programma om patiënten om te leren gaan met een chronische aandoening, als aanvulling op de medische behandeling. Het programma biedt handvatten voor de patiënt en zijn/haar partner voor het omgaan met de psychische en psychosociale gevolgen van de aandoening om de kwaliteit van leven positief te beïnvloeden.

Image

Zorg op Afstand

Een van de lessen van de COVID crisis, is dat Zorg op Afstand niet meer weg te denken is bij de reguliere zorg aan uw patiënten. Alle relevante functies om Zorg op Afstand individueel of regionaal te faciliteren, zijn beschikbaar, zoals beeldbellen, een chat met uw patiënt of netwerk van zorgprofessionals rond uw patiënt, of de mogelijkheid tot een eConsult.


Beeldbellen met WeSeeDo
Image

Medical Dashboard

Het Medical Dashboard draagt bij aan veilig medicijngebruik door de patiënt en biedt zorgprofessionals accuraat en laagdrempelig informatie die de verificatie van het medicijngebruik van de patiënt online mogelijk maakt. Het dashboard biedt één up-to-date overzicht van de uitgegeven medicatie van de patiënt uit meerdere bronnen, actuele laboratoriumwaarden en relevante biometrische gegevens. Zo ontstaat een actueel medicatie overzicht.

Image

MijnKindOnline

De aanstaande moeder moeder krijgt online toegang en inzicht in haar persoonlijk gezondheidsprogramma, dat is samengesteld met de eigen verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende. De zorgprofessionals kunnen met elkaar samenwerken, communiceren en essentiële medische gegevens tijdig delen.

Image

mijnpijnprogramma.online

Pijn die langer aanhoudt dan drie maanden noemen we chronische pijn. In dit programma doorlopen patiënten een behandelproces met verschillende zelfzorgprogramma’s, pijnmodules, diagnose, eigen medische gegevens en medicatie. Tijdens en na de behandeling kan er online eenvoudig en veilig met de patiënten tussen de behandelaars worden gecommuniceerd.


Download meer informatie
Image

CVRM

Patiënten met hart- en vaatziekten hebben veel contactmomenten met zorgprofessionals, bijvoorbeeld voor metingen en checks. Binnen dit programma kan de patiënt deze metingen thuis doen en testuitslagen doorgeven. Denk hierbij aan bloeddruk of gewicht. Indien gewenst kan de zorgprofessional, gekoppeld aan jouw online behandeling, direct schakelen en aanpassingen doen.


Image

COPD

Voor patiënten met COPD is genezing niet mogelijk. Deze patiënten bezoeken regelmatig de huisarts, het ziekenhuis of andere zorgprofessionals voor controle en behandeling. In het COPD programma wordt een deel van deze bezoeken door thuismetingen overbodig en kan het team van zorgprofessionals proberen om opnames door exacerbaties te voorkomen.


Image

Ruisloze ouderenzorg

Kwetsbare ouderen worden gemiddeld door 10 zorgprofessionals begeleidt. Door de veranderingen in de langdurige zorg is de rol van de mantelzorger belangrijker geworden. Het programma helpt om onverwachte bezoeken aan de SEH van het ziekenhuis te voorkomen met een multidisciplinair behandelplan en een actieve rol voor de mantelzorger.

Image

Hypofysetumoren

Mensen met een hypofysetumor gaan een uitgebreid en intensief behandeltraject in. Het programma helpt deze patiënten inzicht te krijgen in hun aandoening, is gericht op educatie en acceptatie en het bevorderen van de kwaliteit van leven. Bovendien krijgt de patiënt meer grip op zijn eigen situatie door zelf metingen door te geven en (online) direct met de zorgprofessional te communiceren.

Image

Huid

Een huidaandoening zoals Urticaria, Psoriasis of Eczeem is vervelend en bijna altijd zichtbaar. Hierdoor ervaren patiënten niet alleen fysieke, maar ook psychische klachten. In het huidprogramma worden vragenlijsten, foto’s, medicatie en meetwaarden uitgewisseld en kan eenvoudig online contact worden gehouden met de patiënt en het herstel van de huidaandoening worden gevolgd. 


Image

Bipolaire stoornis

Bij patiënten met een Bipolaire Stoornis worden de manische en depressieve periodes in kaart gebracht. Wanneer er een patroon ontdekt wordt, kan ingegrepen worden nog voordat de manische of depressieve periode zich voordoet. In het programma is ruimte voor de Stemmingsmeter, Life Chart, persoonlijke notities, psychische klachten en het signaleringsplan.Image

Monitoring

Onze programma’s voor chronische patiënten maken gebruik van medisch hulpmiddel Monitoring. Patiënten kunnen hiermee thuis metingen doen en zelf de resultaten toevoegen aan hun PGO.


Medisch Hulpmiddel

  • Medical monitoring is software als een medisch hulpmiddel.
  • Medical monitoring is ontwikkeld in Nederland door fabrikant Ivido B.V.
  • Medical monitoring beschikt over het CE-keurmerk Klasse I
  • U werkt met versie: 2020061502.07 Productiedatum: 01-09-2020

Ivido B.V.
Wilhelmina van Pruisenweg 35
2595AN Den Haag